Tuesday, March 11, 2014

Muovailuvahaa maastossa 2 / Dummy caterpillars 2

Emeritus-kesätyöntekijä tiedottaa: vapaaehtoiset voivat nyt saada postissa Värriössä testattuja muovailuvahaisia toukkia. Pääsee osallistumaan maailmanlaajuiseen tutkimukseen! Linkki kutsuun

Link now added to last summer's blog post on dummy caterpillars: you can take part in a worldwide study on predation by placing a few dummy caterpillars outdoors! Link to the call for volunteers

Näin kävi toukalle viime kesänä Värriössä - millaista on lintujen saalistuspaine muualla?
Last summer's bird pecked caterpillar in Värriö - how strong is predation elsewhere?

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?