Saturday, August 24, 2013

Pulkkatunturi ja Pirunkuru / Pulkkatunturi and Pirunkuru

Kesätyöläiset kävivät humputtelemassa. Pulkkatunturi ja Pirunkuru retkeilty, sieltä takaisin Hirvasjoen ja Kuntasjoen ylityksillä. Runsaasti suurikokoisia mustikoita matkan varrella.
The summer workers went on a lazy pleasure trip. Pulkkatunturi and Pirunkuru seen, back by the shortest route crossing Hirvasjoki and Kuntasjoki wherever trees had fallen over the streams. Lots of very large bilberries.

Näkymä Pulkkatunturilta, edessä keskellä Värriö I. Muut Värriötunturit vasemalla ja Kotovaara oikealla
View from Pulkkatunturi. Värriö I in the centre, other Värriös to the left and Kotovaara to the right.

Pulkkatunturin huipulta löytyi Pihlaja!
Rowan tree at the top of Pulkkatunturi! (above the main treeline)

Maisemakuva 2: Venäjä Pirunkurun vierestä. Hakkuuaukeita.
Scenery nr 2: Russia from near Pirunkuru. Logging visible.

Pirunkuru. Vaikuttavan jyrkkäreunainen kuru joka ei tallentunut hyvin kuviin..
Pirukuru. Impressively steep-sided gorge that was hard to catch on camera..

..mutta joka omasi vaikuttavan monipuolisen jäkälälajiston..
.. but with an impressively diverse community of lichen..

..johtuu varmaan kirjavista elinympäristöistä, kun pohjois- sekä eteläseinämä ja kurun pohja ovat niin erilaisia.
.. probably because of the diverse habitats, with the north and south face + gorge depths quite different in climate.

Haapa kasvoi Petäjikkö-Pulkalla. Ensimmäinen kerta kun näimme 40 cm haaparunkoja Värriössä.
Aspen growing on Petäjikkö-Pulkka. First time we've seen 40 cm diameter aspen in Värriö.

Lisää kuvia saattaa tulla.. Petolintukin nähty, luultiin piekanaksi mutta valkoiset laikut joten hiirihaukka, mutta kuva niin huono ja etäisyys niin pitkä ettemme mene vannomaan.
More pictures may appear.. One hawk also seen, but we're not sure if a buzzard or something else and the picture is quite blurred.

Labels: ,


Comments:
Tuntsajoen ja Hirvasojan latvoilla sijaitsevan "lentokentän" pohj päässä harjujyrkänteen reunalla lähteen vieressä on myös mielenk haapavitikko. Se selviää hirviltä, poroilta ja jäniksiltä, koska jää aina talveksi metristen lumikinosten alle.
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?