Thursday, July 18, 2013

Pesintä ei ihan ohi / Nesting still not finished


Leppälinnun seitsemän (HUOM 7!) poikasta yhä pesässään. Niinpä niin, enkös aiemmin jo kirjoittanutkin että niitä laskiessa menee helposti sekaisin.. Lähtevät varmaan huomenna kun ovat pyrstösulatkin kasvattaneet. Vanhempia ei kuulunut eikä näkynyt, lievätköhän hakemassa kauempaa ruokaa.
The seven redstarts (NOTE: 7, not 6!) are still in their nest. As earlier written, count the beaks so you don't get confused - or better still, take a photo, post it on the blog, and let an observant reader notice that you've miscounted.. No sign of the parents, perhaps they're searching for food further afield.

Huiskutus antoi saaliiksi 14 toukkaa mustikalta ja vain kaksi toukkaa tunturikoivuista. Olisi pitänyt huiskuttaa jo pari päivää sitten, mutta sateella toukat katoavat löllöön hyönteislehtimuusiin. Tänä vuonna ollaan laitettu yksi toukista erilliseen koeputkeen, josko joku joskus haluaisi niistä DNA:ta eristää.

Sweep netting gave 14 caterpillars off bilberry and only two off birch.  Should have done the job days ago, but rainy weather leads to a mushy insect-leaf mess in the net into which the caterpillars disappear. This year we've placed one caterpillar per netting into a separate vial, in case someone (some day) decides they want DNA from them.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?