Sunday, July 21, 2013

Nå nu har de flugit! / They've gone!

.. rödstjärtarna alltså. Deras livshistoria hittills: 18.6 två ägg i bon, 23.6. sju ägg, 9.7. ungarna kläckta, igår var de borta i stora världen. Fast inte så långt borta, de flög runtomkring och skällde ut mig när jag besökte bon.
 --
The redstart chicks that is. Their life history: 18th June two eggs in the nest, 23rd seven eggs, 9th July all chicks hatched, yesterday they were out exploring the world. Not very far out though, I was tweeted at for daring to disturb the nest.

Tom bo, med undantag av avföring, matrester mm
Empty nest (except for droppings, food remains..)


Resten av dagen bestod av metan. Dvs. att mäta hur mycket marken producerar, både i vuxen skog och i skogsmark som nyligen brunnit. Metan är ju växthusgas så skogsbränder kunde ju påverka klimatuppvärmningen..
 - 
Rest of the day: methane. We're measuring methane emissions both from forest that has recently had a fire + forest areas that haven't burnt for ages. Methane is a greenhouse gas and forest fires are getting more common, you can probably work out the research question..

Upp-och ner lufttät ämbare, gasprov med jämna mellanrum.
Upside down airtight chamber, gas samples taken from the hose.

Nån sitter i skogen och leker med nål och spruta..
Messing about with syringes

Till slut bildkavalkad, det är för fint att lämna odigitaliserad:
 - 
More pictures of the day, the scenery was too good to be left undigitised:

Här har det brunnit för länge sen. Se larven!
Here be fire, long ago. Note the larva!

Ännu finns det insekter nära rödstjärtarnas bo..
Still insects left near the redstart nest..

.. och fina mossor
.. and attractive moss

Vackert men myggrikt strandnära boende
Not the worst place to build a nest, except for the mosquitoes
Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?