Wednesday, July 24, 2013

Maitohorsmaa myös luonnossa / Willowherb in nature

No löytyihän sitä maitohorsmaa myös aseman pihan ulkopuolelta. Kävimme mittaamassa metaania ihan rajan tuntumassa, tuoreella metsäpaloalueella kasvoi horsmaa kuten myös 40 vuoden takaisella paloalueella. Muttei löytynyt läheskään yhtä paljon kuin muualta Suomessa. Hakkuuaukeathan ovat ihan omanlaisensa kasvuympäristö eivätkä paloaukeat niitä juuri muistuta.
-
Finally found some willowherb outside the station yard (see 15 July). We measured methane at the Russian border, a recent forest fire area had quite a lot of willowherb plus there were some growing in an area that burnt 40 years ago. Nowhere near as many plants as you find elsewhere in Finland though: elsewhere, clear cuts (made by the forest industry) are the norm and they're quite different from anything you get in nature.

40 v takainen metsäpalo näkyy / Fire 40 years ago

Tuore palo ja horsmaa / Recent fire and willowherb

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?