Thursday, June 13, 2013

Lampikorento

Automatkan varrella näin palokärjen Lattunassa, kuulin 5 pikkusirkkua välillä Lattuna-Lipakka.

Kemihaaralla olivat ensimmäiset pönttöpoikaset leppälinnulla ja kirjosiepolla kuoriutuneet. Samoin Ainijärvellä oli tilanne leppälinnulla. Järvellä oli muuten vielä 2 allia.

Puolivälinjängän itäpuolen pitkoksilla näin erikoisen näköisen sudenkorennon. Se oli erittäin pieni.

Kuvasin sen ja asemalla Hopkinsin kanssa määritimme se lampikorennoksi, todennäköisesti se oli pikkulampikorento. Lajista ei ole Hatikka-järjestelmässä havaintoa Värriöltä. Lähin havainto on Savukosken länsiosista, Arajärven lounaispuolelta. Toisen mahdollisuuden,
isolampikorennon lähimmät havainnot ovat länsi-Lapista.

Parempaa kuvaa en onnistunut saamaan, mutta ehkä siitä joku korentoharrastaja tunnistaa lajin. TH

Labels: , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?