Friday, December 28, 2012

Oikeassa valaistuksessa / In the wright light

Suoritin keskitalven lintulaskennan pitkällä lumilinjalla. Hieman sateli lunta, pakkasta oli 12-15 astetta ja tuuli oli hyvin heikkoa. Lunta oli satanut yön aikana 8 senttiä, joten lumensyvyydet olivat yleensa puolen metrin luokkaa, keskimäärin ehkä hieman yli.

Lintuja tässä niukkuuden laskennassa havainnoitui taas, kertaakaan ei ole jääty nollille parinkymmenen vuoden aikana. Nyt löytyi 5 lajia: korppi 2 yks., urpiainen 7, käpytikka 2, urosmetso ja urosteeri 1 molempia. Mielenkiintoinen oli ukkometso, joita harvoin saadaan näihin laskentoihin.


Urpiaisia riittää edelleen. Koivuissa on paikoin runsaasti siemenurpuja, joista laji on saanut nimensäkin ja niillä eletään. Urpiainen on muuten yllättävän kaunis väreiltään (erityisesti tundraurpiainen), ainakin sopivassa valaistuksessa, jossa värit pääsevät oikeuksiinsa. Sama oikeus pätee varmaan kaikilla lintulajeilla. Ne pitää nähdä (oikeassa) valaistuksessa, jossa niidenkin värit pääsevät parhaalla tavalla esiin. TH

Labels: , , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?