Thursday, August 30, 2012

Talouslinja A / The game line A

Vähän oli kanalintuja A-kanalintulinjalla talousmetsäalueella. Vain kaksi koppeloa. Nämä koppelot nousivat mäntyihin hakkuuaukean risukosta (k). Hieman aikaa niiden laskeutumisen jälkeen kotka rysähti lentoon viereisistä puista häipyen metsikön taakse (k). Vanha maakotka oli varmaankin huomannut koppelot ja vaani niitä. Mahdollisesti koppelotkin olivat huomanneet sen ja piiloilivat risukossa. Niiden oli kuitenkin karattava minua, ja jostakin syystä ne istuivat aivan kotkan lähelle. Vain minun osumiseni paikalle sai kotkan muuttamaan suunnitelmia.

Muutenkin petolintuja näkyi runsaasti. Aamulla helmipöllö karkasi mönkijää Nuorttiaavan eteläpuolen kuusikossa. Se muutti päivälepopaikkaa toiseen kuuseen (k). Maskaselän eteläpäässä ilm. maakotka (tai piekana) sai isokäpylintuparven äänekkääseen pakoon. Iltapäivällä näin merikotkaparin kaartelevan kaukana Nuorttijoen tuntumassa ja vielä illalla näin tuulihaukan Maskaselässä.

Muista lintuhavainnoista mainittakoon 5 sinisorsaa ja telkkä lampareessa Kyörtesselässä. Saman lammen rannalla oli keltavästäräkki. Näin myös 3 pohjansirkun parven, leppälintuja ja joutsenparin Yli-Nuortilla Tulppiossa.
Illalla pari sarvihirveä (k) matkasi luoteen suuntaan Rajavaarassa. TH

Labels: , , , , , , , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?