Monday, August 27, 2012

Metsäpaloalueella / On the area of the forest fire

Kävin tänään mm. vaihtamassa kortit riistakameroihin. Kävin myös Nuorttitunturin eteläpuolen metsäpaloalueella, missä oli palo kolme vuotta sitten. En olekaan käynyt paikalla aikaisemmin.

Paloalue on Suomen puolella hehtaarin-parin luokkaa. Kova sade sammutti palon ja siten metsä ei tuhoutunut pahasti. Suuri osa männyistä on elossa, kuusia kuoli enemmän.

Virolainen tutkija Kajar oli mittaamassa alueella, kun menin sinne. Odotellessaan mittauksen valmistumista hänellä oli aikaa seurata luonnon tapahtumia. Lähistöllä oli oravanpesä palon tuhoamassa kuusessa. Puussa kävi vipinä, kun kaksi emoa ja viisi poikasta (2 k) vilistivät toisiaan ajellen runkoa pitkin ja myös puusta toisiin hypellen ja sielläkin jatkaen. Kolme poikasta näin minäkin.

Muita päivän havaintoja olivat 4 koppeloa männyissä Raippavaaran itärinteellä, yksi ukkometso ja kaksi koppeloa Nuorttitunturin alla ja 2 pyytä Kuntasjokivarressa. Muista linnuista näin niittykirvisiä, metsäkirvisiä, kivitaskun ja leppälinnun. Isokäpylintuja näin poikueen ja kuulin ääntä muuallakin. TH

Labels: , , , , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?