Thursday, August 23, 2012

Lintulaskentaa / Counting birds

Kävimme muutaman Pohjois-Suomen kenttäkurssilaisen kans lintulaskentalinjan n:o 1. Linja on pistelaskentalinja. Pisteissä havaitsimme seuraavat lajit: lapintiainen 7 yks., pajulintu 5 (k), korppi 4, taviokuurna 2, tuulihaukka 1, kapustarinta 1 (k), kuukkeli 1 ja tunnistamattomia lintuja 8 yks. Pisteiden ulkopuolella havaittiin peippo, 3 korppia, 3 teertä (poikue), ukkometso, koppelo, 2 pyytä, niittykirvinen, 7 lapintiaista, n. 6 laulu- ja punakylkirastasta, n. 30 urpiaista (2 parvea), 4 taviokuurnaa, pohjantikkakoiras, 2 pajulintua ja määrittämätön tiainen.

Mainittakoon, että loppukesän linnut ovat vaikeasti määritettävissä. Syitä ovat vähäinen ääntely, nopea liikkuminen, arkuus. Myöskään pistelaskenta ei näytä olevan paras laskentamuoto tälle ajalle.

Mielenkiintoisena piirteenä tuloksissa on lapintiaisen runsaslukuisuus verrattuna alkukesän laskentaan. Eli alkukesän pistelaskenta taas ei havaitse lapintiaista niin runsaslukuisesti kuin pitäisi. Tähän jopa paremmin näyttää pystyvän loppukesän pistelaskenta. Paras laskentamuoto olisikin tähän aikaan linjalaskenta. Erikoista oli myös järripeipon puuttuminen.

Lintujen määrä oli vähäinen, osaksi kylmästä ilmasta johtuen, 5-10 ast. ja kylmä pohjoistuuli. Iltapäivällä paistoi jonkin verran aurinko.

Ilmari kävi rajan pinnassa mittailemassa. Istuskellessaan kannon nokassa hän huomasi karhun kävelevän naapurin puolella muutaman kymmenen metrin päässä. Karhu ei huomannut Ilmaria, vaikka hän otti siitä muutaman kuvan kännykkäkameralla. Karhu oli pienehkö, vaaleanruskea. Kuvia ei saatu tietokoneelle ainakaan vielä. TH, Antti Ahokas, Heidi Hintikka, Satu Kilpinen, Antti Nykänen, Mikko Nurmi, Ilmari Hirvonen

P.S. Kuutsjärven pusikossa naksutteli sinirinta.

Labels: , , , , , , , , , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?