Thursday, July 26, 2012

Venäjän teillä ja aitovierillä / By the road and fields in Russia

Kun ylittää Venäjän rajan Sallassa, niin hyvin moni asia muuttuu. Mm. kasvimaailmassa näkyy ero heti. Venäjän puolella tien varsilla kasvaa pitkin matkaa pitkinä kasvustoina masmaloa, joka on Suomessa rauhoitettu ja harvinainen kasvi. Masmalo kuuluu hernekasveihin ja sitä esiintyy lähinnä etelä-Suomessa, tosin Lapissa on harvinaisena oma rotunsa kallioilla ja jokitörmillä, mutta ei tienvarsilla.

Toinen hernekasveihin kuuluva kasvi löytyy ainakin Alakurtilta tien varsilta sekin. Keltamaite on myös eteläisen Suomen kasvi, jota en ole nähnyt ainakaan Lapissa Suomen puolella.

Kyläkurjenpolvea löytyy ainakin Kuolajärveltä itään päin pelloilta ja pientareilta. Suomessa en ole sitä nähnyt, mutta se on kirjoitusten mukaan koristekasvista levinnyt ympäristöön etelämpänä ja itä-Suomessa. Saksalaisten matkassa sen tiedetään levinneen pohjoiseen sota-aikana.

Kuvissa kahdessa ylimmäisessä on masmaloa, ylemmässä yhdessä puna-apilan kanssa. Sitten on keltamaite, kyläkurjenpolvi ja alimpana vertailuksi metsäkurjenpolvi kuvattuna täällä Kuutsjärvellä. Venäjän kasvit on kuvattu viikko  sitten. TH

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?