Sunday, July 15, 2012

Liikennettä itärajalla / Moving by the east boarder

Riistakamera Cuddeback kuvasi raja-aidan varressa 11.6.- 15.7.2012 17 hirveä. Hirvistä meni pohjoiseen 10 ja etelään 7. Uroksia oli 5 ja naaraita 12. Kettuja oli 2, joista toinen meni etelään päin.

Stealth Cam kuvasi pari kilometriä kaakompana samana aikana 12 hirveä. Pohjoiseen meni 8 ja etelään 4. Uroita oli 2 ja naaraita 4, toinen puoli jäi tunnistamatta, naaraita kuitenkin enemmän sielläkin. Kettu meni yksi etelään päin samoihin aikoihin kuin toisella kameralla ja yksi karhu näytti menevän pohjoiseen, sitä ei näkynyt toisella kameralla.


18.6. klo 5.30


1.7. klo 20.00

5.7. klo 15.45

6.7. klo 8.00

9.7. klo 21.30

10.7. klo 21.00

11.7. klo 3.40

11.7. klo 11.00

12.7. klo 1.10

12.7. klo 5.00

12.7. klo 14.00

12.7. klo 20.00

13.7. klo 00.30

13.7. klo 7.00

13.7. klo 11.45

14.7. klo 6.20
Hirvistä vain muutamat menivät molempien kameroiden ohi, mutta esim. 18.6. klo 4. aikoihin ohitti Stealth Camin 2 naarasta pohjoiseen ja n. tunnin päästä ne olivat Cuddebackilla matkalla edelleen pohjoiseen, toinen vain oli siirtynyt itäpuolelle aitaa. TH ym.


18.6. klo 04.02

25.6. klo 7.45

9.7. klo 20.55

11.7. klo 14.22

12.7. klo 10.43

27.6. klo 4.14

5.7. klo 8.07

Labels: , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?