Thursday, July 26, 2012

Kesän riistakolmio / The game triangel of the summer

Kävimme riistakolmion n. 15 asteen lämpötilassa. Aurinko paisteli suurimman osan aikaa, mutta vettäkin satoi.

Kanalintuhavaintoja tuli ennätyksellisen paljon. Riekkoja nähtiin 17 yks., joissa 2 poikuetta 2 emoa + 4 poikasta ja 1 emo + 6 poikasta. Muut 4 poikasettomia. Metsoja oli 15 yks. - 1 emo + 3 poik.(k) ja 11 koppeloa ilman poikasia 1-4 linnun ryhmissä. 11 koppeloa olivat kaikki Syväkurun N-puolen rinteillä etupäässä koivikossa. Pyitä oli 5 poikasetonta 1-2 ryhmissä ja yksi vanha ukkoteerikin nähtiin. Kaikkiaan 38 lintua, mikä lyö viimevuotisen ennätyksen 11 linnulla.
Myös yksi karhunjälki nähtiin Värriö II:n länsipuolella. Kolmio sijaitsee aseman lounaispuolella Värriö I-II alueilla ja niiden länsipuolella.

Huomiota kiinnittää poikasettomien lintujen suuri määrä ja lisäksi poikueiden pienuus, lintujen suuresta määrästä huolimatta. Muutamalta havainnoijalta olen saanut kuulla samanlaisia havaintoja lähinnä eteläisemmiltä Sallan seuduilta. Lintuhavaintoja on heillä kuitenkin vähän, mikä kertoo siitä, ettei siellä lintuja olisi niin paljon kuin esim. Värriön puiston alueella eikä niin paljon kuin viime vuonna.

Aamulla aseman tuntumassa lauleli vielä peukaloinen. TH + TK ja Ilmari Hirvonen

Labels: , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?