Monday, March 19, 2012

Mäntykankailla / In pine forests

Koppelot (2) olivat edelleen Kotovaarassa. Ne luottivat kelkkamieheen niin, että sai alle kymmenen metrin päästä katsella ja kuvata. Ilmeisesti tämä oli sama pari, jonka tapasin Kotovaaran lounaisrinteellä jo viikkoja sitten.

Hirvasjokilaaksossa näimme 3 urosmetsoa puissa ja niistä kaksi oli latvassa. Edellisen päivän soidinpaikalla oli sama metso edelleen ja muutama koppelo. Paikalla oli myös poikametso hakomassa koppeloiden kanssa.

Asemalta länteen päin katseli hiiripöllö kuusen latvasta. Ilmeisesti se oli asemalla vieraillut pöllö, joka oli jo tottunut meihin.

Aseman pihalla näppäili aamulla viherpeippo, joka siis on saapunut maisemiin.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?