Wednesday, February 01, 2012

Kotoinen kurki ja hienohelma Niilin latvajärven rannalla - Common crane and Black crowned crane at Lake Tana

Lapin kurjet matkustavat kokoonsa nähden yllättävän pitkän matkan. Pienemmistä muuttolinnuista poiketen kurki muuttaa tosin hitaammin. Afrikan lintukoto eli Etiopian ylänkö on kurkien muuton päätepiste ja käännöspaikka, missä kurjet tapaa tammi-helmikuussa.

Niilin latvajärven, Tanan itä- ja koillisrannalla on laaja Fogeran tasanko, missä pohjoisia kurkia on helppo kuvata talvisaikaan. Fogerassa on parhaimmillaan laskettu 20,000 kurjen muuttojoukko.

Fogeran tasanko on heinä-lokakuussa riisiviljelmien vallassa. Riisi korjataan marraskuussa, eivätkä joulukuussa saapuvat muuttokurjet saa onneksi paikallisia viljelijöitä laiduntamisellaan hermostumaan. Kurki saa rauhassa laiduntaa lehmien, lampaiden, hevosten, aasien ja muulien seassa, jotka siirtyvät alueelle, kun riisi on kuivahtaneelta maalta korjattu.

Arkikotoinen kurki (Grus grus) ei ole Fogeran tasangolla yksin. Sillä on usein seuranaan hienohelma: kruunukurki (Balearica pavonina). Kruunukurki on paikallinen laji, se ei siis muuta minnekään. Miksi se ei lähde maaliskuussa kohti Lappia, kun tavallinen kurki lähtee?

Alakuvan horisontissa lentää joukkue kynsihanhia (Plectropterus gambensis). 

Common crane (Grus grus) is a migrating bird which comes from Arctic peatlands, like Finnish Lapland all the way to Africa, like to Ethiopian highlands. Fogera plains in the eastern and north-eastern shores of Lake Tana is one of the favorite winter sites of Common crane. At most 20,000 Common cranes have been counted in the plains around February.


Fogera plains are full of paddy rice cultivation between July - October. Rice is harvested in November. From December onwards the Common cranes can freely graze on the dried, harvested paddy rice areas, with cows, sheep, horses, donkeys and mules.

Common crane is not the only crane species in Fogera plains. Often some specimen of Black crowned cranes (Balearica pavonina) are seen with the Common cranes. Crowned cranes are not migratory birds? Why do they not head for Arctic areas in March, like the Common cranes do?


In the horizon of the lower picture a group of Spur-winged geese (Plectropterus gambensis) in flight.


Labels: , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?