Friday, November 18, 2011

Pommituskukkuloilla / On the hills Pommituskukkulat

Pommituskukkuloille oli kerääntynyt lintuja. Ainakin 8 yksilön pyyparvi löytyi ensimmäiseksi. Pyypillillä sain koiraspyyt vastailemaan ja jopa "keskustelimme". Kuukkeliparvi kulki pyiden kautta asioillaan. Myös koppelo lähti maasta lähistöltä. Muutama porokin makoili koppelon takana.

Alempana itärinteellä pyitä oli lisää, ainakin 5. Sielläkin oli maassa pari koppeloa ja kolmaskin, jota pidän naarasteerenä äänestä päätellen. TH

Labels: , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?