Sunday, August 28, 2011

Metsäpalot


Luonnonoloissa metsäpalot muokkaavat voimakkaasti boreaalisen metsän rakennetta. Palot voivat olla hyvin paikallisia tai laajojakin. Fennoskandian alueella palot rajoittuvat pääosin metsän kenttäkerrokseen. Palon myötä osa puustosta saattaa kuolla, mutta männyn paksu kaarna suojaa puuta tehokkaasti tulelta. Palon edetessä tuulen mukana, tuli jää usein kytemään puun rungon tuulen suojapuolelle. Tällöin puun kaarna palaa osin. Jos puu ei kuole, palohaavaa ympäröivä kaarna alkaa kylestyä palokohdan suojaksi. Näitä puissa näkyviä palon merkkejä kutsutaan palokoroiksi. Tutkimme Värriön tutkimusaseman lähistöllä palohistoriaa männyissä olevien palokorojen avulla.


Kuljimme kahden kilometrin linjan tutkimusaseman itäpuolelta pohjoisen suuntaan Kotovaaran rinteelle. Löysimme palokoroja melkein kaikista linjallemme osuneista vanhoista männyistä. Kairasimme puista näytteet ikäkairalla. Näytteiden vuosirenkaista laskimme, kuinka monta vuotta paloista oli kulunut. Kaikista näytteistä ei pystytty määrittämään paloajankohtaa, mutta toisissa voidaan havaita useamman palon jäljet. Voimakkaampien palojen jälkeen alueelle on syntynyt kaksijaksoisuutta. Osa vanhemmista puista on kuollut ja vapauttanut tilaa nuorille puille ja osassa näkyy palokoroja. Nuoremmat puut ovat syntyneet palojen jälkeen. Metsässä näkyi myös hiiltyneitä kantoja, jotka saattoivat olla satoja vuosia vanhoja. Löysimme tutkimaltamme alueelta merkkejä laajemmasta metsäpalosta 1948. Koko kulkemamme kahden kilometrin linjan varrelta löytyi merkkejä tästä palosta, mutta kaikki puut eivät olleet kärsineet palosta. Tästä päättelimme, ettei kyseinen palo ollut kovin raju. Vanhin havaitsemamme palokoro oli 1850-luvulta.


Metsien palodynamiikka on muuttunut ihmisen toiminnan johdosta, eikä Fennoskandian alueella juurikaan pala suuria metsäalueita, vaan palot sammutetaan nopeasti. Monet paloalueista riippuvaiset lajit ovat uhanalaistuneet, koska palanutta puuta on vähemmän.Mänty paloi metsässä kerran,


tässä kerromme minkä verran.


Yhdessä etsimme palokoroja,


emme nähneet lainkaan poroja.


Palanutta metsää joka puolella,


koealat täytyi tutkia huolella.


Linjaa pitkin taival käy,


sen loppua ei vielä näy.


Kairauksessa koimme Lapin taikaa,


mikroskoopilla setvittiin paloaikaa.
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?