Wednesday, May 25, 2011

Vedessä ja rannalla / On the water and banks

Kävin Loitsalla 25.5. Punasotka oli vielä paikalla, samoin suurin osa linnuista, jotka olivat edelliskerralla. Metsähanhia uiskenteli viereisellä lammella 4 kpl ja harmaasieppo löytyi uutena muuttolajina. Sokliojalla lauloi sinirinta.


Rikastamon lammelta löytyi 27 tukkasotkaa ynnä muita. Ilmatilassa lenteli kevään ensimmäinen haarapääsky. Räystäspääskyä ei täällä ole vielä näkynyt, Kemihaaralla ensimmäinen pari oli jo kuun puolessa välissä.


Kyörteslammen rannalla oli 5 urosteertä soitimella. Tien varrella vajaan kilometrin päässä oli yksinäinen uros ja jostain etelän suunnalta kuului myös kukerrusta. Samoin Ainijärven takana kukersi teeri.


Ainijärvestä löytyi illalla pieni harvinaisuus. Muiden vesilintujen seasta määritin mustakurkku-uikun. Havainto on ensimmäinen tästä kairasta. Myös yksinäinen kuikka uiskenteli järvellä. Sekin on suorastaan harvinaisuus täällä. Muitakin, tavallisempia vesilintuja oli järvellä kolme-neljäkymmentä. Pilkkasiipiäkin oli vielä 4.


Järven lounaispuolella kuului kevään ensimmäinen käki. TH

Labels: , , , , , , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?