Sunday, October 10, 2010

Iltapäivän lumisateessa / In the snowfall

Lunta satoikin pari senttiä ja sitä tuli vähän koko Itä-Lapissa.

Ennen Ruuvaojaa 4-5 urosteertä ja 1 naaras pitivät pyhäpäivää tien varrella. Urokset olivat ilmeisesti kaikki nuoria lintuja. TH

Labels:


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?