Thursday, April 29, 2010

Puitsin suunnalla 2
Julkaisemisen helpottamiseksi lataan tähän kuvia hirvistä ja koppelosta. Alhalla vasemmalla jalkansa loukannut vasa ja oikealla vanha sonni. Ylhäällä vasemmalla Kotkakurun petäjiä. TH


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?