Thursday, January 21, 2010

Tuulinen viikko / A windy weekViikonloppuna alkoi kova tuuli, joka jatkui tiistaille asti. Puita on katkeillut ja lunta pudonnut puusta. Vielä on sentään tykkyä jäänytkin. Hyvin pilvistä on ollut ja myöskin sumuista. Sau on ollut usein sumun peittämä.

Tarmo löysi neljä poronraatoa, joita ei poromiehetkään olleet löytäneet. Kolmessa tapauksessa tappaja on ollut ilves ja kerran hän päätteli asialla olleen ahman. Raadot olivat männikkömailla asemalta koilliseen päin.
-----
Muuten on ollut aika hiljaista. Koppelo ja pohjantikka ovat tulleet havaituiksi. Riistakamerat ovat toimineet huonosti, eikä kuvia ole juuri tullut. Poro sentään kävi katsomassa pedon tappamaa kaveriaan ja pääsi kuvaan (ei julk.). TH, TK, kuvat TK

Labels: , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?