Wednesday, November 04, 2009

Havaintoja / Observations


Havaintoja pohjoisen suunnalta: isokäpylintu, minkinjäljet Yli-Nuortti, metso ja 2 naarasteertä Nuorttitunturi. TH

Labels: , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?