Saturday, March 28, 2009

Pulkkatunturin maastossa / On the terrain of Pulkkatunturi

Merikotka (Haliaetus albicilla) lähti Pirunkurun kaakkoispuolelta lentoon klo 9.30. Se oli esiaikuisen puvussa ja korpin saattamana se lensi pohjoista kohti.

Petäjä-Pulkan laessa oli poikametso makuulla kuusen tyvellä. Se nousi männyn latvapuoleen katselemaan ohikulkijoita. Kolmas poikametsohavainto tälle talvelle.

Pulkan rintessä oli yksinäinen vanha koirasriekko. Kuutsjärven eteläpuolella taas oli riekkopari kiepeissä klo 14.. Toinen oli avokiepissä ja toinen umpikiepissä. Nämäkin olivat vanhoja lintuja. TH
Labels: , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?