Tuesday, March 03, 2009

Maaliskuun hangilla - On the snows of March

Eivät maaliskuun hanget aina järin hohtavat ole. Kun tuuli tuiversi, huurteet olivat mennyttä. Kuva Rakitsan vaaran luoteisrinteeltä.

The snows of March are not always shining. When the wind blows the forest is soon bare. Photo from Rakitsa hill, from north-eastern slope. 

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?