Saturday, March 21, 2009

Kiloa Värriötunturissa - Bright sunlight on Varrio fells

Pohjoispuhuri oli päällä, ja se toi lumikuuroja tunturiin. Välillä aurinko paistoi kirkkaasti ja kilotti. Kuvassa Värriön viitostunturi.

Päivän lintuhavainnot: taviokuurna lauloi tilulii-säkeitään kahdessa paikassa Rakitsan laaksossa. Laakson eteläpäässä yksinäinen koppelo karkasi lentoon kuusen alta.

Lisää päivän kilokuvia.

Strong northern wind prevailed still, and brought some snow showers. Between the showers the sunlight was bright.  Varrio fell5 in the photo.

Birds of the day: Pine grosbeak (Pinicola enucleator) song twice its tilulii-verse in Rakitsa spruce forest. A lonesome female capercaillie (Tetrao urogallus)  jumped to flight at the southern end of Rakitsa valley.

More bright sunny March photos. 

Labels: , , ,


Comments:
Nice blog
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?