Saturday, February 28, 2009

Riekonjalka kun jättävi merkin - Willow ptarmigan tracks

Riekonjalka kun jättävi merkin,
sitä jäljennä ei käsi herkin
(sanat Reino Helismaa)

Riekonkirjailuja näkee hangella viime vuotista enemmän. Nämä jäljet löytyivät Ainikuusikon eteläreunalta.

Myöhemmin näin Pitkäjängän takana lennossa kaksi riekkoa. Ylinuortilla, talvisillan alapuolella vihelsi ja näyttäytyi hetken koskikara. Se pudottautui rantapajukkoon, jonka äärellä oli säännöllisin välein noin metrin kokoisia sulia. Tämän enempää ei koskikara näytä talvista kalastusavantoa tarvitsevan (kuva oikealla, taustalla näkyy Nuorttitunturi).

Näin tänään koskikaran myös aikaisemmin, Vouhtunjoen maantiesillan yläpuolella, pysähdyttyäni kuvaamaan talvista Sotatunturia.

Lisää kuvia matkalta Värriön luonnonpuistoon.

Willow ptarmigans (Lagopus lagopus) are seen this winter more frequently than  in the previous winter. These tracks (upper photo) were in Ainikuusikko forest (clearcutting), north of Varrio Nature reserve. Later I managed to see two ptarmigans flyinging inside the reserve.

The first Dipper (Cinclus cinclus) was whistling and flying above Ylinuortti river. It dropped down to a small non-ice spot in the river.

Earlier today I saw another Dipper from Vouhtusriver bridge, some 30 km west of Varrio Nature Reserve.

More photos from the travel to Varrio Nature Reserve.  

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?