Tuesday, February 17, 2009

Oulangalla / At Oulanka research station
16-17.2.09 olin Oulangan tutkimusasemalla LTSER-tapaamisessa (kuvassa Oulankajokea). Tapahtuma liittyy tutkimusasemien ja -laitosten yhteistyöhön ja tutkimustiedon julkaisuun internetin kautta. Värriön asema on osallistunut näihin juttuihin jo ennen näitä tapaamisia eri tavoin, mm. julkaisemalla luontopäiväkirjaa.

Oulangan tutkimusasema ja kansallispuisto sijaitsee yli 150 km etelään Värriöltä. Tämä näkyy luonnossa mm. siten, että linnustossa on eteläisempiä lajeja. Töyhtötiaista tavataan vielä Oulangalla, mutta ei enää Värriöllä (kuvassa töyhtötiainen lähellä ruokintapaikkaa).
Töyhtötiaisesta on kyllä tiedossani pari havaintoa n. 50 km Värriöltä luoteeseen. Molemmat havainnot ovat syksyltä -92, jolloin on voinut olla vaellusta. Yleensä kyllä töyhtötiainen ei vaella.

Oulangalla havaittiin myös viirupöllö viime keväänä. Värriöllä se on taas havaittu kerran, v. -79 helmikuussa sopuliryntäyksen jälkeen.
Eteläisyys vaikuttaa sen, että tunturilintulajisto Oulangalta puuttuu. TH

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?