Saturday, January 10, 2009

Värriön koivujen lehtiminen ei piittaa ilmaston muutoksesta -


Hiirenkorvien lisäksi Värriön luonnonpuistossa seurataan päivämäärää, jolloin hieskoivun lehti on täydessä koossaan (Värriön tunturikoivuissa mitaksi on asetettu kaksi senttimetriä).

Havaintoja on tehty vuodesta 1981 lähtien (puuttuvia vuosia on tässä sarjassa kolme: 1982, 1996 ja 2008).

Värriön luonnonpuiston koivujen lehtimisen perusteella ei voi tehdä mitään päätelmiä ilmaston muutoksesta. Vuosien välillä on satunnaiselta näyttävää vaihtelua runsaan 20 päivän vaihteluhaarukassa, mutta keskimääräinen lehtimispäivä (koivu 2 cm:n koossa) pysyy vuodesta toiseen samana: 10. kesäkuuta. 

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?