Friday, January 23, 2009

Riekon tilanne - Stock of Willow ptarmigan

Riekon jälkivana havaittiin pitkällä lumilinjalla vuonna 2008 (kalenterivuonna) yhteensä 59 kertaa. Tulos oli alhaisin sitten vuoden 1990 (jolloin jälkivanoja 50 kpl).

Riekon kannanvaihtelu on jyrkkää, eikä sitä välttämättä metsästys säätele. Mahdollisesti vuosi 2008 oli riekkokantojen aallonpohja. Värriötunturin ympäristössä riekkoja näyttää ainakin olevan enemmän kuin edellistalvena.

Riekolla oli kannanvaihtelua jo 1960- ja 1970-luvulla, mutta kuva kertoo että kannanvaihtelu hyppäsi uudelle, ylemmälle tasolle 1980-luvun alusta lähtien. Mikä lienee ympäristönmuutos kyseessä; ettei vain olisi vuonna 1981 voimaan tullut Värriön luonnonpuiston rauhoitus alkanut vaikuttaa ...

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?