Tuesday, January 13, 2009

Lumilinjan metsohavainnot oikaistuna - Revisiting Tetrao urogallus tracks in long snowline

Pitkän lumilinjan jälkihavainnot on aikaisemmin esitetty talvikausittain siten, että ensimmäinen hiihtokausi oli 1967/68, ja nyt kyseessä on talvikausi 2008/2009 (ks. aikaisempaa kuvaaja esim Luontopäiväkirjan merkinnästä 13.7.2008).

Tulokset on laskennan kannalta luontevampi esittää kuitenkin kalenterivuosittain. Ohessa näin oikaistut metson jälkihavainnot (kalenterivuosittain on esitetty myös pyy 12.1.2009 ja teeri 11.1.2009).

Kuvaajan muoto on lähes sama kuin aikaisemminkin, ja itse päätulos on sama: metso lisääntyy Värriön luonnonpuiston pitkäaikaisessa havaintosarjassa (41 vuotta) tilastollisesti merkittävällä todennäköisyydellä (95.7 prosentin todennäköisyydellä).

Tämä on ainut pitkäaikainen kuvaaja Suomessa, jossa metsokantojen on todettu kääntyneen nousuun. Eläköön Värriön luonnonpuisto!  

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?