Wednesday, December 31, 2008

Värriön luonnonpuiston linnut 2008 - Birds of Varrio Nature Reserve in 2008

Värriön luonnonpuistossa havaittiin vuonna 2008 yhteensä 79 lintulajia (klikkaa kuvaa isommaksi). Lukumäärä on pienempi kuin viime vuoden 88 lajia.  Havainnoinnin tiheys ei ole pudonnut samassa suhteessa; pudotus kuvaa kylmää kesää 2008. Eräitä eteläisempiä lajeja lienee jäänyt saapumatta Värriön tunturiseudulle asti.

Vuoden mielenkiintoisin laji oli idänuunilintu. Sen havaitsi Petri Piisilä 19.6.2008 Sauoivan kurulla. Edellinen havainto on vuodelta 1992.

Harvinaisuus Värriössä on myös käenpiika. Teuvo Hietajärvi havaitsi sen 25.5.2008 Ylinuortin varressa, ns. rajan sillan alapuolella. Edellinen havainto on vuodelta 2003.

Yllättävä talvihavainto saatiin puistoon pysähtyneestä merikotkasta 10.12.2008 (ks. Luontopäiväkirjan merkintä). Aikaisemmat merikotkahavainnot ovat kaikki ylilentävistä yksilöistä.

Harvinaisuus sinipyrstö havaittiin taas. Tällä kertaa se löytyi 16.6.2008 Hirvasjoelta; havainnon tekivät lintukartoittajat Sami Luoma ja Ilkka Kuvaja.

Vuonna 2008 jäimme kaipaamaan yllättäen kiirunaa. Tosin sitä ei Sauoivan korkeimmilta kivirakoilta käyty etsimässäkään. Värriötunturin kiirunat lienevät päätyneet tunturihaukan ravinnoksi, kun kiirunan kanta ja lisääntyminen ovat muutenkin olleet pari vuotta heikot.

Myös kurki jäi nyt näyttäytymättä, samoin mustaviklo sekä petolinnuista varpushaukka.

(taulukko oikealla on päivitetty 14.1.2009, kun Petri Piisilä ilmoitti seuraavat kaksi lisälajia: 22.4.2008 piekana Sauoivalla ja 19.6.2008 tuulihaukka Sauoivan muristalla).
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?