Saturday, December 20, 2008

Saammeko ahman takaisin? Do we get the wolverine back?


Ahma oli Värriön kairan alkuperäisiä eläimiä. Se on alueella pesinytkin, viimeksi Värriö viitosen ja Härkätunturin välisessä maastossa.

Pitkällä lumilinjalla ahman laskettiin alkuvuosina (1968-1974) vuosittain. Vuodesta 1980 alkoi kuitenkin 12 vuoden jakso, jolloin yhtään ahman jälkeä ei tavattu.

Sitten seurasi 10 vuoden jakso jolloin ahmoja tavattiin silloin tällöin. Vuosina 2002-2007 oli taas viiden vuoden jakso, jolloin ahma ei lumilinjaa ylittänyt. Kevättalvella 2008 ahma ylitti lumilinjan taas 3 kertaa (kuvasta puuttuvat vielä syystalven 2008 havainnot).

Saammeko ahman Värriön luonnonpuistoon takaisin? Pelkästään tilastotiedettä tarkastellen näin olisi käymässä, koska aallonpohja on jo ohitettu. 

Wolverine (Gulo gulo) was the original predator in Varrio Nature Reserve. Until 1974 its track was observed regularly in Varrio Research Station long snowline monitoring (see the graph, number of counted tracks per annum). 

In 1980s we experienced a period of 10 years when no wolverine tracks were seen. Since the beginning of 1990s the wolverine seems to be on a returning trend, at least if we study the situation merely on a statisctical ground.
 
 

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?