Saturday, December 27, 2008

Porojen päivä / Day of reindeers

Värriöojan jängällä on nähtävissä vielä pidempi pätkä vanhaa poroaitaa. Nykyään puuaidat on yleisesti jo korvattu lanka-aidoilla - niin kuin tässäkin tapauksessa. Kyseinen Värriojan jängän läpi kulkeva poroaita toimii myös paliskuntien välisenä raja-aitana ja kulkee osan matkaa Salla-Savukoski kunnanrajaa pitkin.


Kuvassa Salla-Savukoski kunnanrajaa Härkätunturista kohden Nuorttitunturia. Oikealla näkyy Värriö I mastoineen.

Värriö III paljakassa oli porotokka. Myöhemmin iltapäivästä porotokka löytyi myös Saunmurustalta.
Riekkoja nähtiin mukavasti, ensin pari lintua ja myöhemmin vielä kolme. Olivat tunturikoivikossa ruokailemassa. Lisäksi päivään mahtui kotkahavainto (tod. näköisesti maakotka) ja korppejakin lentää liihotti kaamoksen valoissa.

Poropäivän päätti päivälliseksi tarjoiltu poronkäristys.
JS

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?