Tuesday, December 30, 2008

Ottaako hömötiainen lapintiaisen paikan? - Does Willow tit replace Siberian tit?

Mahdollisen ilmaston lämpänemisen myötä lapintiainen näyttäisi vähenevän Värriön luonnonpuistossa (ks. blogimerkintä 28.12.2008). Vastaavasti hömötiaisen voisi ajatella ottavan luonnossa sen paikan.

Juuri näin näyttäisi olevan tapahtumassa Värriössä. Hömötiainen oli harvinaisuus vielä 1980- ja 1990-luvuilla. Tällä vuosikymmenellä se on ilmaantunut paitsi tutkimusaseman talviruokinnalle, myös piste- ja sarkalaskentalinjoille. Vaikka se on niillä havaittu vasta yhteensä kuusi kertaa, havainnot keskittyvät selvästi viime vuosiin.

Piste- ja sarkalaskentojen yhteisistä havainnoista johdettu hömötiaisen runsaus Värriön luonnonpuistossa on (2008 kesäkuussa) yhteensä 29 paria. 

Along with the expexted climatic warming it may be assumed that the arctic tit species Parus cinctus (Siberian tit) will diminish, and the more southern relative, Willow tit will fill the empty niche. Although the observations are still pretty meagre, this phenomenon seems to be happening. Based on point and block count of Varrio Research Station Siberian tit population is on a decreasing trend (see blog posting of 28 December 2008). Willow tit was a rarity in 1980s and 1990s. In 200s it has been counted six times - rather seldom, butt all the observations concentrate in later years.

Based on combined point and block count data the estimated size of Willow tit population in Varrio Nature Reserve is 29 pairs (June 2008 level).

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?