Sunday, December 28, 2008

Lapintiainen vähissä, ja näyttää vähenevän - Siberian tit (Parus cinctus) diminishingLapintiainen on ilmastonmuutoksen kannalta Lapin tärkeimpiä tunnuslajeja. Sen voisi olettaa vetäytyvän yhä pohjoisemmaksi, mikäli ilmasto lämpenee. Tuskin lapintiainen kylmää hakee. Etelämpää levittäytyvä hömötiainen ottanee ekosysteemissä vain sen paikan.  

Vaikka lapintiainen näyttäytyy Värriön tutkimusaseman talviruokintapaikalla säännöllisesti, se on luonnonpuistossa verraten vähälukuinen laji. Se on havaittu vuodesta 1985 pistelaskennoissa 0-4 kertaa vuosittain (vasen kuva).  Sarkalaskennoissa (oikea kuva, vuodesta 1989) se havaitaan 0-2 kertaa vuodessa.

Molemmissa laskennoissa havaintotiheys alenee, ja vaihtelusta huolimatta havaintosarjojen aleneva suunta on merkitsevä (pistelaskennoissa 95:n ja sarkalaskennoissa 96 prosentin todennäköisyydellä). Näistä sarjoista laskettuna Värriön luonnonpuiston lapintiaisen pesimäkanta (kesäkuussa 2008) on vain 38 paria.

Lapintiainen on Värriön luonnonpuistossa silmiin pistävän ja korvin kuultavan vähäinen juuri pesimäaikaan. Syksyisin liikkuvien lapintiaispoikueiden perusteella kannan voisi olettaa olevan suurempikin. Vähenevä kanta kertoo kuitenkin sen, että poikueista kuolee talven aikana miltei jokainen yksilö seuraavaan pesimäkauteen mennessä.

Lapintiaisen mahdollinen pitkäaikainen vähenemä Värriön luonnonpuistossa on merkittävä ilmaston muutoksen tunnus, jonka mittausta kannattaa ylläpitää tutkimusaseman vuodesta toiseen suorittamin lintulaskennoin. Nyt lintulaskennat kattavat vielä verraten lyhyen jakson luonnonpuiston historiassa.

Siberian tit (Parus cinctus) is one of the most important indicator species for the possible warming climate in Finnish Lapland. As being arctic species, Siberian tit is expected to diminish along with the increasing temperatures.

Were this the reason, or something else, the population of Siberian tit is indeed decreasing in Varrio Nature Reserve. This happens both based on on point count (leftmost graph) and block count (graph to the right). The decreasing trend is also statistically important, at probability level of 95 per cent in point count and at 96 per cent in block count.

Based on the regular counts the 2008 population of Siberian tit in Varrio Nature Reserve is estimated at only 38 pairs (in June).

Labels:


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?