Thursday, December 18, 2008

Kuukkelin kanta vakaa - Population of Siberian jay is stabile

Vaikka kuukkeli on Itä-Lapin erämaassa retkeilevälle ja tulistelevalle näkyvä lintu, se tavataan verraten harvoin piste- ja sarkalaskennassa. Yhteensä kuuden linjan (kolme piste- ja kolme sarkalinjaa) otannassa se havaitaan vain keskimäärin kolme kertaa vuodessa (kuva oikealla, 17 vuoden havainnot).

Tämä havaintotiheys vastaa kuukkelin populaatiota 91 kuukkeliparia Värriön luonnonpuistossa. Kanta vaihtelee, mutta on vakaa: ei kasva eikä vähene.

Alemman kuvan kuukkelipari tarkkailee tutkimuksia SMEAR-mittausasemalla.

Although Siberian jay (Perisoreus infaustus) is a visible bird for hiker or hunter in East Lapland wilderness, it is observed in point and block monitoring lines relatively seldom, on average only three times a year (the graph in right, 17 years observations).

This observation density corresponds to population of 91 Siberian jay pairs in Varrio Nature Reserve. The populaion is stabile: fluctuates but does not increse nor decrease.

The Siberian jay couple in the lower photo follows SMEAR-research in Kotovaara hill.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?