Wednesday, November 19, 2008

Niittykirvisen kanta vaihtelee Värriössä - Meadow pipit population fluctuates in Varrio Nature Reserve


Niittykirvinen (Anthus pratensis) oli vuoden 2006 pistelaskennan perusteella Värriön luonnonpuiston viidenneksi yleisin lintulaji. Se havaitaan pistelaskentalinjoilla (vasen kuva, vuodet 1985-2008, ns. sisäpistehavainnot) säännöllisesti, keskimäärin vajaat 10 kertaa vuodessa. Kuntasjoen, Värriöojan ja Puolivälinjängän sarkalaskentareitillä (vuodet 1989-2008, 1990 puuttuu) se havaitaan harvemmin (oikea kuva).

Yhteensä niittykirvinen havaittiin regressiosuorista laskien vuoden 2008 tasolla 11 (11.17) kertaa. Siitä laskien niittykirvisen parimäärä Värriön luonnonpuistossa on 105 paria.

Pistelaskentalinjoilla tapahtui merkillinen hyppäys vuodesta 1992 (7 havaintoa) vuoteen 1993 (20 havaintoa), jonka jälkeen niittykirvisen kanta kääntyi hitaaseen laskuun. Ilmiö lienee sattumaa, sillä sille ei ole toistaiseksi löytynyt selitystä.

Meadow pipit (Anthus pratensis) was number 5 by abundance of Varrio birds in 2006 count, which was based on point count only. Based on 2008 combined point (leftmost photo) and block (right) data Meadow pipit is recorded at 2008 level altogether 11 (11.17) times, which gives the theoretical population size of 105 pairs. 

The population size of Meadow pipit does not show any systematic change as the trendin either case is not statistically significant.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?