Thursday, November 20, 2008

Järripeipon (Fringilla montifringilla) kanta vakaa - Brambling population stable

Järripeipon kanta Värriön luonnonpuistossa on vakaa. Sekä pistelaskennan (vasen kuva, ns. sisäpistehavainnot) että sarkalaskennan (oikea kuva) tulokset vaihtelevat vain luonnollisella tavalla. 

Järripeippo on Värriön luonnonpuiston toiseksi yleisin lintu. Kun pajulinnan juhannuskannaksi arvioidaan 3000 paria, arvio järripeipolle on 2032 paria.

Brambling (Fringilla montifringilla) is the secondmost common bird in Varrio Nature Reserve. The population is rather stable based on both point count (left, inner point data)  and block count (right). The Midsummer population estimate for Brambling is 2032 pairs.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?