Tuesday, October 14, 2008

Värriön kasvukaudessa 507 astepäivää - Degree Days in Varrio growing season 2008

Metsä kasvaa sitä paremmin, mitä pitempi on kasvukausi. Metsäluonto mittaa kasvukauden alkamista, etenemistä ja pituutta hieman eri tavalla kuin ihmisen kello tai päivyri. Puiden kellon nopeutta vauhdittaa lämpötila. Ajan yksikkönä käytetään astepäivää (dd, degree days) eli tehoisan lämpötilan summaa.

Astepäivien laskuri pyörii seuraavasti. Kun vuorokauden keskilämpötila on vain viisi astetta tai alempi, puiden aika ei juokse ollenkaan eikä kasvua tapahdu. Kun vuorokauden keskilämpötila on kuusi astetta, päivyri pyörähtää yhdellä astepäivällä. Kun lämpötila on seitsemän astetta, astepäiviä kertyy kaksi kappaletta, kahdeksassa asteessa kolme ja niin edelleen. Keskimäärin Värriön ylänkömaan sääoloissa kasvukauden päivyri pyörähtää yhteensä 665 kertaa vuodessa.

      Päättynyt kasvukausi 2008 oli Värriössä jakson toiseksi lyhin, sillä astepäiviä kertyi 507 kappaletta. Jo edellinenkin kasvukausi oli keskimääräistä lyhyempi, 651 astepäivää.

      Vaikka viime kasvukausi oli lyhyt ja edellinenkin alle keskiarvon, kasvukauden keskimääräinen pituus on silti jatkumaan päin. Jakson loppupäässä regressiokäyrältä määritetty kasvukausi on edelleen keskimäärin 29 prosenttia pidempi kuin jakson alussa.

The growing season of 2008 was the second shortest in the observation data (1975-2008) of Varrio Research Station, only 507 degree days. Despite cold summer of 2008 and partly 2007, the regression curve tells that on average the growing season at the end of the periof  is 29 per cent longer than in the beginning of the period. Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?