Thursday, October 09, 2008

Pajulintu Värriön luonnonpuistossa - Willow warbler in Varrio Nature ReserveViimeinenkin pajulintu lienee jo muuttanut Värriöstä tältä kesältä kauas etelään. Pajulintuja tapaa kuitenkin kaikkialla Suomessa verraten myöhään syksyllä, sillä se on maamme yleisin lintu. Kesän linnuista runsain se on myös Värriössä. Viimeksi tämä todettiin vuoden 2006 lintukantojen arvioinnissa.

Pajulintuja havainnoidaan säännöllisesti kolmella pistelaskentalinjalla (vasen kuva, 3 linjaa, havainnot yhteensä, vain ns. sisäpisteet mukana)  sekä kolmella sarkalaskennan linjalla (oikea kuva, Kuntashaara, Värriöoja ja Puolivälinjänkä, havainnot yhteensä). Linjalaskennat tehdään vuosittain noin 20. kesäkuuta.

Pistehavaintolinjoilla (24 vuoden havainnot, sisäpisteet) pajulintu on havaittu yhteensä 765 kertaa. Pajulintu näyttäisi olevan runsastumaan päin. Suunta ei ole kuitenkaan tilastomatemaattisesti merkitsevä.

Sarkalaskennan linjoilla (19 vuoden havainnot) pajulintu on havaittu yhteensä 1159 kertaa. Saroilla pajulintu näyttäisi olevan vähenemään päin. Tämäkään suunta ei ole tilastomatemaattisesti merkitsevä. Värriön luonnonpuiston yleisin lintu, pajulintu, ei siten ilmennä mitään muutosta omassa populaatiossaan, ympäristössä tai ilmastossa.

Trendisuorista laskien pajulintu havaitaan vuoden 2008 tasolla yhteensä 86 (85.61) kertaa vuodessa. Sitä vastaava populaatiotiheys pajulinnulle on 3000 paria koko luonnopuistossa.


Willow warbler (Phylloscopus trochilus) is the most abundant bird in Varrio Nature Reserve, as well as in whole Finland. In Varrio Willow warblers are regularly observed in three point count monitoring (the graph in left, inner points data) and three block count monitoring lines (the graph in right). The annual monitoring time is around 20 June.

In pointwise monitoring willow warblers have been counted altogether 765 times (over 24 years, inner points data). In blockwise monitoring the number of counts was 1159 (over 19 years). In neither case is the trend of change statistically significant. Thus Varrio Willow warblers do not indicate any change in the population, environment or climate.

Calculated from regression lines Willow warbler is recorded at 2008 altogether 86 (85.61) times per year. This will be set to correspond population density for Willow warbler of 3000 pairs in the whole Varrio Nature Reserve. This density is based on National Bird Atlas data of Finland to ecological and geographical area of Varrio.Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?