Friday, September 19, 2008

Sateenkaari ruskassa - Rainbow in ruska colors

Ruskan päivä oli puolipivinen ja kuurosateinen. Värriö ykkösen ja Rakitsan väliin avautui iltapäivällä sateenkaari.

Ruskan ja sateenkaaren yhdistelmä on verraten harvinainen. Tänä syksynä aurinkoisetkin ruskapäivät ovat olleet hakusassa.

Päivän lintuhavainnot. Värriö ykkösen etelälaidalla nousi lentoon 3 kapustarintaa. Länsilaidalla oli yksinäinen kivitasku. Räkättirastaita oli tunturissa useita.

The ruska-colored day was partly rainy, partly sunny. The combination brought rainbow to Varrio fells. The photos have been taken east of Varrio peak one.

The bird observations of the day: three Golden Plovers (Pluvialis apricaris) jumped to flight on the southern slope of Varrio one. On the western slope there was a lonesome Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe). Several Fieldfares (Turdus pilaris) were seen and heard on the fells as well.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?