Sunday, September 21, 2008

Rakitsalla ruskaa - Rakitsa hill in autumn colors

Rakitsan vaarassa ruskan värileikkiä on jopa enemmän kuin Värriötuntureiden pitkässä ketjussa.

Ensimmäisessä kuvassa (vasemmalla) näkyy Sauoiva.

Toisessa kuvassa näkyy Pikku Sau, isosta Sauoivasta pohjoiseen.

Kolmannessa kuvassa näkyy Pulkkatunturin pitkä selkä, Pikku Sausta pohjoiseen.

Neljännessä kuvassa näkyy Värriötuntutin (Värriö I) laki Rakitsan luoteisrinteeltä kuvattuna.

The Varrio autumn colors are perhaps most diverse on the slopes and the top of Rakitsa hill.

Uppermost photo shoes Sauvoiva fell (615 m asl), the next Little Sau north of Big Sau (Sauoiva), and the third Pulkkatunturi fell north of little Sau.

The lowermost photo is taken toward Varrio fells (peak one) south-west of Rakitsa foothill.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?