Thursday, July 10, 2008

Värriön pajut tähkässä - Willow seeds maturing in Varrio

Vaikka kasvukauden alkuosa on ollut verraten viileä, pajut ovat kukkineet ja niiden siemenet ovat kehittyneet normaalisti.

Vasemmassa kuvassa idänkalvaspaju (Salix hastata ssp. subintegrifolia) Värriöojan äärellä.

Oikeassa kuvassa tähkivä pohjanpaju (Salix lapponum) taustalla, jonka edessä kiiltolehtinen paju (Salix phylicifolia).

Willows (Salix sp.) in Varrio Nature Reserve have developed normally despite of the abnormally cold beginning of the growing season.

In the picture to the left Salix hastata ssp. subintegrifolia.

To the right Salix lapponum
(Downy willow) behind and Salix phylicifolia (Tea-leaved willow) in front.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?