Thursday, July 31, 2008

Raitoja harvakseltaan

Värriön luonnonpuistossa kasvaa harvakseltaan raitoja (Salix caprea). Se kasvaa pienen puun kokoon.

Raita on Värriössä säännöllisen levinneisyytensä pohjoisrajalla, ja se kuuluu mahdollisesti indikaattorilajeihin, joiden levinneisyyttä seuraamalla voi saada tietoa ilmaston muutoksesta.

Vaikka raita kasvaa Värriössä puun mittaan, sen muhkurainen ja usein mutkikas runko ilmentää heikkoa, ellei kituliasta kasvua.

Goat willow (Salix caprea) grows as scattered in Varrio Nature Reserve. It grows often to size of a small tree.

The distribution of Goat willow is more southern than Varrio; the tree grows here actually on its northern limit. Probably the changes of Goat willow distribution could be used as indicator for the progress of climate change.

Although Goat willow grows to tree size in Varrio, the crooked stem tells that its growth rate is rather slow, not like typically is the case with Goat willow in the lowlands.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?