Tuesday, July 01, 2008

Punakylkirastaan kanta nousussa - Population of Redstart increasing

Punakylkirastas on yksi harvoja Värriön luonnonpuiston lajeja, jonka kanta on nousussa. Pistelaskentalinjoilla (sisä- ja ulkopisteet yhteensä) punakylkirastas havaittiin noin 17 kertaa vuodessa 1985. Nyt se havaitaan noin 41 kertaa vuodessa. Nousu on tilastotieteellisesti merkitsevä (99 % todennäköisyydellä).

Vuosien 1989-2008 yhdistetystä piste- ja sarkalaskennan ainoistosta laskettu arvio punkylkirastaan keskimääräiselle kannalle Värriön luonnonpuistossa on 372 pesivää paria.

Redstart (Turdus iliacus) is increasing in Varrio Nature Reserve. Based on point counts over 1985-2008 (graph) the rising trend is statistically significant.

The total population of Redstart in Varrio Nature Reserve is 372 pairs. This estamate is based on combined data of point and block counts over 1989-2008.

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?