Tuesday, July 29, 2008

Kotovaarasta länteen - West of Kotovaara hill

Heinäkuun loppu voi olla Värriön kairassa hehkeän kaunista, kuten tässä kuvassa, joka on otettu Kotovaarasta lähteen, Pirunkurun yli


End of July in the eastern wilderness can in the sunny weather be absolutely beautiful, like in theis photo which has been taken west of Kotovaara hill, over the Devil's ravine.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?