Friday, April 04, 2008

Päivän havainnot: koskikara ja harakka - White-throated Dipper and Common Magpie

Kaakosta alkoi puhaltaa ja hiljalleen pyryttää. Kaksi yllättävää lintuhavaintoa oli silti aivan tutkimusaseman ympäristössä.

Kuntasjoen (Kuntashaaran) vähäisissä sulapaikoissa, heti Kuutsjärven luusuan alapuolella pyrähteli koskikara. Kuntasjoki samoin kuin Hirvasjoki (johon Kuntasjoki laskee) on koskikaran vakinaisia pesimäjokia. Kuntaskuru on edelleen paksun hangen peittämä, ja joen sulapaikat ovat vielä varsin vähäiset. Sulaa oli kuitenkin koskikaralle jo riittävästi.

Koskikara havainnoidaan vuosittain Kuntashaaran sarkalaskentareitillä. Vuosina 1989-2007 (18 laskentaa) koskikara on havaittu yhteensä 18 kertaa. Koskikaran esiintymistiheys näyttäisi olevan hienoisessa laskussa. Aleneva suunta ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä.

Tutkimusaseman pihalle pelmahti yllättäen yksinäinen harakka. Harakka on harvinainen tapaus Värriön luonnonpuistossa. Edellinen havainto on vuodelta 2004.

An early White-throated Dipper (Cinclus cinclus) was flying among snowy and scarcely ice-free water in Kuntashaara river.

Dipper is observed regularly at Kuntashaara block counting. The block has been monitored 18 times during 1989-2007. Dipper has been observed altogether 18 times. It looks like there is a sinking trend in the observation frequency. The sinking trend, however, is not statistically significant.

Another interesting observation was Common Magpie (Pica pica) on the yard of Varrio research station. Magpie is very rarely seen in the remote forests of Varrio. The previous observation is from 2004.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?