Tuesday, March 25, 2008

Sorsatunturi - The highest peak in Salla municipality


Sallan riistanhoitoyhdityksen puheenjohtaja, usein Värriön tutkimusasemallakin vieraillut Klaus Loisa lähetti oheisen kuvan Sallan korkeimmasta kohdasta. Sorsatunturin korkeus on 628,5 metriä. Sorsatunturin silhuetti näkyy Värriö viitoselta etelän horisontissa. Klaus oli alueelle tekemässä talvista riistakolmiolaskentaa.

Mr. Klaus Loisa, frequent visitor and collaborator in Varrio Research Station, sent a photo taken on Sorsatunturi. It is the highest peak, 628.5 meters above sea level, in Salla municipality. Klaus was observing the game in the area.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?