Tuesday, November 13, 2007

Jäljet kertovat / Telling tracksSeurasimme tänään eilistä urosnäätää. Näätä oli lähtenyt siitä puusta, jossa päättelimme sen olevan. Jäljittäessä panimme merkille myyränkolojen runsauden (kuva kesk., kuvan oik. laidassa näädän ja minkin jäljet). Näätä saikin myyriä saaliikseen (kuva oik.). Myyrien runsaudesta kertoo myös näädän paskojen määrä - 17 kpl - mikä on suurimpia määriä, mitä on päivän jäljiltä kerätty.

Minkki oli seurannut näädän jälkiä vastajälkeen reilun puoli kilometriä ja myös kettu liikkui alueella. Löysimme ketun makuupaikan kuusen viereltä ja tuoreet pakojäljet. Kärpänjälkiä oli siellä täällä. Alueelta löytyi myös toisen, isomman urosnäädän tuoreet jäljet.

Vain kaksi kanalintua tapasimme, metson ja karkaavan koppelon tai teeren.

Reilun 8 km jäljityksen päätteeksi Hirvasjoen itäpuolella näätä nousi taas kuusessa olevaan oravan pesään makuulle, 11 m korkeudelle. Se oli nimenomaan pesässä, sillä joka puolelta lampulla pesää tutkittuamme emme sitä nähneet. Näätähän voi mennä myös oravan pesän päälle makaamaan, mistä sen voi päästä näkemään. TH

P.S. Ilm. näätä ei ollut pesässä (kts. 15.11.!). Vaihdoin kuvan tilalle kuvan ketun makuupaikasta (kuva vas.).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?