Saturday, August 18, 2007

Riekon maa - Land of Willow ptarmigan

Laskeutuessani Värriö III:n luoteisrinnettä Syväkurun yläpäähän rinnesuolta pelmahti lentoon riekkopoikue, jossa laskin lintuja 1 + 6 (emo ja kuusi poikasta). Poikaset lensivät jo hyvin, ja niiden väritys oli tyypillinen riekon syysväritys.

Alempi kuva on otettu Syväkurun yläpäässä olevalta pieneltä satulajängältä vastakkaiseen suuntaan kuin ylempi kuva.

When I was descending northeast of Varrio peak three, a family of willow ptarmigans (Lagopus lagopus) jumped to fly to various directions. I managed to count one adult and six chics. The chics were well grown up and their coloring was already like in the autumn.

The lower photo has been taken from the foothill of Varrio III to opposite direction than the upper photo.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?